Waar staan TA, NLP en SW voor?

Ido Rood

Share Post:

TA

Transactionele Analyse is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie waarvan Eric Berne (psychiater) de grondlegger is. De centrale gedachte is: ‘ik ben ok, jij bent ok’. Dat is een mooie, optimistische manier om naar mensen te kijken. Hierin draait het om de autonomie van mensen, je richt je leven in door zelf besluiten te nemen. Wat zijn deze besluiten? Hoe zijn ze ontstaan? Kun je erop terugkomen? De TA biedt een helder, bruikbaar begrippenkader om het functioneren van mensen te begrijpen. Zowel in communicatie tussen mensen als bij persoonlijke ontwikkeling.

NLP

Neurolinguïstisch Programmeren is een model voor therapeutische communicatie dat tegenwoordig op nagenoeg alle vormen van communicatie wordt toegepast. De grondleggers Richard Bandler (taalkundige) en John Grinder (ict’er/gestalttherapeut) hebben veel succesvolle psychotherapeuten bestudeerd met de vraag: ‘Hoe doet iemand (zo goed) wat hij doet?’ Aan de hand van deze analyses hebben ze modellen en werkschema’s opgesteld die je kunt leren gebruiken. Ze ontdekten dat er veel onbewuste en interne processen zijn die voorafgaan aan de daadwerkelijke communicatie en deze ook beïnvloeden.

Iedereen heeft de hulpbronnen in zich (vaak onbewust) om te bereiken wat hij wil. ‘Mislukking bestaat niet, alleen feedback’ is het motto van NLP en gaat uit van de eigen kwaliteiten van elk mens. NLP verhoogt de zintuiglijke en intuïtieve kwaliteiten om daarmee beter contact te maken in de ontmoeting met jezelf en met de ander.

SW

Systemisch Werken is een theorie en een therapeutische werkvorm ineen. Het gaat over loyaliteit aan jouw systeem van herkomst (kerngezin / familie / belangrijke anderen) en jouw plek binnen huidige systemen (thuis / werk / overig) waarin je samen met andere mensen werkt, leeft en liefhebt. Bert Hellinger (priester, psychotherapeut) is de grondlegger van deze manier van werken, waarbij hij zich baseerde op de ideeën van o.a. Satir (familietherapie), Moreno (groepstherapie) & Nagy (contextuele therapie). Door middel van zogenoemde ‘opstellingen’ krijg je als deelnemer inzicht in patronen en dynamieken in jouw belevingswereld. Over jezelf, over jouw positie en over je relatie tot anderen. Ook herken je de belemmeringen in jouw systemen en vind je samen met de begeleider openingen of oplossingen tot ordening of beweging hierin, zodat je je opnieuw liefdevol kunt verbinden, waardoor het weer gaat stromen. De kerngedachte is dat ieder mens deel is van een groter geheel en daarbinnen plek inneemt. Uit liefde & respect voor de ander is dat niet altijd de eigen plek. Je staat pas in je kracht als je je eigen plek inneemt.

TA, NLP en Systemisch Werken vullen elkaar prachtig aan en doen dat op zodanige wijze dat het meerwaarde heeft. Door TA ben je in staat om onderwerpen beter te begrijpen (theoretisch kader), NLP leert je hoe je er iets mee kunt doen (praktisch kader) en SW stelt je in staat de samenhang te ervaren (inzicht & overzicht). Je leert TA, NLP en SW te integreren in je denken & doen wat leidt tot nieuwe mogelijkheden. Bekende en nieuwe  communicatievaardigheden worden tijdens de opleiding uitgediept. Je vult dus niet alleen je eigen gereedschapskist met begeleidingsvaardigheden, je vormt de kist ook helemaal zelf en deelt hem vervolgens op je eigen wijze in. Zo kun je voor de dag komen als professioneel begeleider van mensen, want vakmanschap leidt tot meesterschap.