PRIVACYVERKLARING

Bij aanmelding voor de opleiding vraag ik jou om een aantal persoonlijke gegevens. Wat doe ik hiermee en hoe waarborg ik jouw privacy?

Jouw gegevens

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend voor zaken die verband houden met de opleiding, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen als dat nodig is, voor het verzenden van facturen en om een certificaat te maken bij het afronden van de opleiding.

Derden

Ik verstrek jouw gegevens niet aan derden.

Inzage, beheer en verwijderen

In de Mijn Opleiding-omgeving kun je zelf je gegevens inzien en beheren. Wil je jouw account verwijderen? Neem dan contact met mij op. In verband met de fiscale bewaarplicht ben ik eraan gehouden bepaalde gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats, gedurende een periode van zeven jaar te bewaren. Ik kan die gegevens pas verwijderen als deze termijn verstreken is.

Mailings

Bij het aanmaken van je account en in Mijn Opleiding kun je aangeven of je mailings wil ontvangen. Onder mailings versta ik e-mails en een jaarlijkse nieuwsbrief.

Vertrouwelijkheid

In de opleiding en in andere contacten die je met mij hebt, gaat het vaak over persoonlijke ervaringen. Je kunt ervan op aan dat ik hier vertrouwelijk mee omga. In de opleidingsgroep maken we altijd met alle deelnemers goede afspraken rondom vertrouwelijkheid.

Werkstukken

In de opleiding vormt een werkstuk een onderdeel van de opdrachten die je moet maken. Deze lever je digitaal aan. Jij en ik zijn de enigen die toegang hebben tot jouw werkstuk.

Website en cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies. Deze zijn bedoeld om de website beter te laten functioneren. Ze zijn niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens.

Copyright

Op alle door Ido ontwikkelde leermiddelen geldt copyright. Ik stel het op prijs als je bij gebruik ervan buiten de opleiding contact met mij opneemt en mijn naam vermeldt.